Home » Mine mærkesager

Større lighed

Vi skal være stolte af vores samfund og ikke
udvikle os i en mere ulige og usolidarisk
retning, som de borgerlige ønsker.
Boligmarkedet og sundhedssektoren er
to områder, hvor jeg vil kæmpe for mere
lighed.

Tryghed på arbejdsmarkedet

Hetzen mod de arbejdsløse skal stoppes.
Det er jo ikke deres skyld, de mister deres
arbejde. Vi skal også have udviklet et nyt
og bedre dagpengesystem. Og det skal
være muligt for dem, der er nedslidte at
træde ud af arbejdsmarkedet, mens de
stadig kan gå og stå.

Flere og bedre job

Jeg vil arbejde for flere arbejds- og praktikpladser.
Samtidig skal vi gøre alt for at bekæmpe social dumping.
Ordentlige lønog arbejdsforhold er vejen frem.